Bảng phí

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
Sản phẩm Nhóm hàng hoá Tổng phí/Lot Tiền tệ
NgôNông sản350,000VND
Ngô MiniNông sản300,000VND
Đậu tươngNông sản350,000VND
Đậu tương miniNông sản300,000VND
Khô đậu tươngNông sản350,000VND
Dầu đậu tươngNông sản350,000VND
Lúa mỳNông sản350,000VND
Lúa mỳ miniNông sản300,000VND
Cà phê RobustaNguyên liệu Công nghiệp350,000VND
Cà phê ArabicaNguyên liệu Công nghiệp350,000VND
Cao su RSS3Nguyên liệu Công nghiệp350,000VND
BôngNguyên liệu Công nghiệp350,000VND
CacaoNguyên liệu Công nghiệp350,000VND
Cao su TSR20Nguyên liệu Công nghiệp350,000VND
ĐườngNguyên liệu Công nghiệp350,000VND
Bạch kimKim loại350,000VND
BạcKim loại350,000VND
ĐồngKim loại350,000VND
Quặng sắtKim loại350,000VND

VNF
Partners

Building

the trust


Leading

the trend