Thanh Toán

Tại VNF, chúng tôi cung cấp đa dạng các hình thức thanh toán, để đảm bảo dù ở đâu hay bất cứ khi nào hoặc bất kỳ ngân hàng nào thì việc nạp tiền vào tài khoản giao dịch luôn nhanh chóng và dễ dàng.
Gateway Currency Processing Time
VND Instantly
VND Instantly
VND Instantly
VND Within 15 mins
VND Instantly

VNF
Partners

Building

the trust


Leading

the trend